• Default Alternative Text

  Optymalizacja zużycia energii

  Default Alternative Text

  Wyzwania

  W przeszłości zużycie energii traktowano po prostu jako jeden z ubocznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ale taki sposób myślenia to już przeszłość. W miarę jak rosną koszty energii i zapotrzebowanie na nią, firmy muszą przykładać coraz większą wagę do nadzoru nad jej zużyciem. Dziś bowiem brak kontroli nad zużyciem energii stawia pod znakiem zapytania powodzenie większości inicjatyw biznesowych. Efektywność energetyczna nie może być jednak okupiona spadkiem produktywności pracy.
  • Rozwiązania

   Czynniki, które mogą niekorzystnie wpływać na zużycie energii, są praktycznie niewidoczne, dopóki nie zastosuje się odpowiednich technik monitorowania, rejestrowania i raportowania. Być może niesprawne urządzenie wywołuje problemy z jakością zasilania? A może niektóre urządzenia niepotrzebnie są przez cały czas włączone? Również użytkownicy nie zawsze są świadomi, jaki wpływ mają ich nawyki na zużycie energii. Nasze systemy ujawniają miejsca, w których energia jest marnotrawiona, i mogą dzięki temu pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zużyciem energii. Potrzeby w zakresie konserwacji i napraw mogą być na bieżąco określane na podstawie pozyskiwanych w czasie rzeczywistym danych o jakości zasilania, historii działania urządzeń i metodach rozliczania energii. A wszystko po to, by użytkownicy korzystali z energii jak najefektywniej.
  • Oferowane korzyści

   Zarówno na etapie optymalizacji istniejącego systemu, jak i przy projektowaniu nowego Schneider Electric może dostarczyć wszystkie narzędzia potrzebne do ograniczenia zużycia energii bez niekorzystnego wpływu na produktywność lub funkcjonalność.

  • Co nas wyróżnia

   Nasze rozwiązania są projektowane w taki sposób, by odpowiadały na szerokie spektrum potrzeb w dziedzinie gospodarki energetycznej. Oferujemy fachowe doradztwo firmom zainteresowanym optymalizacją użytkowania posiadanych systemów, jak również planującym nowe inwestycje.

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.