Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Default Alternative Text

   Ecodial 4.8

   Zaawansowany edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole.

   Program Ecodial 4.8

   Nowy wygląd i funkcjonalność aplikacji
   - Poszerzona paleta symboli
   - Kontynuacja obliczeń po napotkaniu błędu
   - Poprawiony moduł charakterystyk

   Funkcje programu
   - Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole,
   - Obliczanie prądów zwarciowych, impedancji oraz spadków napięć zgodnie z normą międzynarodową IEC 364- 5-523 oraz zaleceniami obliczeniowymi Cenelec R0 64-003,
   - Przewodnik doboru aparatów elektrycznych i szynoprzewodów,
   - Dobór źródeł, przewodów oraz aparatów zabezpieczających,
   - Zestawienie obwodów,
   - Zestawienie obliczeń,
   - Zestawienie elementów,
   - Porównanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników,
   - Eksport schematów jednokreskowych do formatu DXF.

   Ecodial4.4 liczy sieci o następujących parametrach
   - Napięcie 220 do 690 V,
   - Częstotliwość 50 lub 60 Hz,
   - Układ sieci TT, TN lub IT,
   - Źródła do 4 jednakowych transformatorów lub generatorów (można zdefiniować dwa zespoły źródeł: jeden podstawowy, drugi rezerwowy).

   Schemat sieci
   Ecodial operuje na tzw. blokach (kilka indywidualnych elementów sieci zgrupowanych w jeden blok, np.: Źródło = Transformator + Przewód + Zabezpieczenie). Ich wykorzystanie w trakcie tworzenia obwodu znacznie przyspiesza pracę i chroni użytkownika przed popełnieniem błędu.

   Prąd zwarciowy
   Ecodial oblicza prąd zwarciowy minimalny i maksymalny (zależny od stopnia nagrzania przewodów) dla każdego rodzaju zwarcia (jedno-, dwu-, i trójfazowe oraz zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią)

   Spadek napięcia
   Ecodial sprawdza maksymalny dopuszczalny spadek napięcia i umożliwia użytkownikowi zoptymalizowanie sieci poprzez indywidualne ograniczanie spadków w każdym obwodzie.


   Wyłączniki
   Ecodial proponuje odpowiedni wyłącznik w oparciu o typ sieci, prąd obciążenia, prąd zwarciowy w obwodzie, sprawdzane są też wymagania dotyczące ochrony przed dotykiem pośrednim w sieciach TN.
   Program oferuje dodatkowe narzędzie do porównywania charakterystyk czasowo-prądowych wybranych wyłączników.

   Baterie kondensatorów
   Program dobiera baterie kondensatorów w oparciu o wyliczony współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych harmonicznych.

   Przemienniki Częstotliwości
   Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o:
   - prąd znamionowy silnika
   - rodzaj rozruchu.

   Szynoprzewody
   Ecodial dobiera odpowiedni typ szynoprzewodów w oparciu o rodzaj sieci (oświetleniowa, rozdzielcza, przesyłowa) a następnie sprawdza ich wytrzymałość elektrodynamiczną.

   Kable
   Ecodial wyznacza minimalny dopuszczalny przekrój żyły kabla na 1 fazę oraz przekroje przewodów neutralnych i uziemiających.
   Weryfikacja poprawności doboru kabla przez sprawdzenie:
   - spadku napięcia,
   - ochrona przed dotykiem pośrednim,
   - obciążalności zwarciowej.

   Baterie kondensatorów
   Program dobiera baterie kondensatorów w oparciu o wyliczony współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych harmonicznych.
   Przemienniki Częstotliwości.

    
   Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :
   - prąd znamionowy silnika,
   - rodzaj rozruchu,
   Ochrona przed dotykiem pośrednim.

   W celu zapewnienia wyłączenia w ciągu wystarczająco krótkiego czasu, Program sprawdza czy prąd ziemnozwarciowy jest większy od nastawy zabezpieczenia zwarciowego (biorąc pod uwagę tolerancję), a w razie konieczności proponuje zwiększenie przekrojów przewodów lub zastosowanie zabezpieczeń różnicowoprądowych. W przypadku zastosowania zabezpieczeń
   różnicowoprądowych, program dobierze ich odpowiednie nastawy w zależności od typu sieci i stopnia ochrony.

   Wyniki
   Wszystkie obliczenia w programie mogą być wyeksportowane do formatu RTF (Rich Text Format) a następnie obrabiane w dowolnym edytorze tekstu.
   Utworzony projekt po wyeksportowaniu może zostać zaimportowany do programu Rapsody (wczytane zostaną urządzenia sieci dobrane w czasie obliczeń.

   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.