Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 • Default Alternative Text

  Ecodial 4.8

  Zaawansowany edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole.

  Program Ecodial 4.8

  Nowy wygląd i funkcjonalność aplikacji
  - Poszerzona paleta symboli
  - Kontynuacja obliczeń po napotkaniu błędu
  - Poprawiony moduł charakterystyk

  Funkcje programu
  - Edytor rysowania schematów w oparciu o znormalizowane symbole,
  - Obliczanie prądów zwarciowych, impedancji oraz spadków napięć zgodnie z normą międzynarodową IEC 364- 5-523 oraz zaleceniami obliczeniowymi Cenelec R0 64-003,
  - Przewodnik doboru aparatów elektrycznych i szynoprzewodów,
  - Dobór źródeł, przewodów oraz aparatów zabezpieczających,
  - Zestawienie obwodów,
  - Zestawienie obliczeń,
  - Zestawienie elementów,
  - Porównanie charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników,
  - Eksport schematów jednokreskowych do formatu DXF.

  Ecodial4.4 liczy sieci o następujących parametrach
  - Napięcie 220 do 690 V,
  - Częstotliwość 50 lub 60 Hz,
  - Układ sieci TT, TN lub IT,
  - Źródła do 4 jednakowych transformatorów lub generatorów (można zdefiniować dwa zespoły źródeł: jeden podstawowy, drugi rezerwowy).

  Schemat sieci
  Ecodial operuje na tzw. blokach (kilka indywidualnych elementów sieci zgrupowanych w jeden blok, np.: Źródło = Transformator + Przewód + Zabezpieczenie). Ich wykorzystanie w trakcie tworzenia obwodu znacznie przyspiesza pracę i chroni użytkownika przed popełnieniem błędu.

  Prąd zwarciowy
  Ecodial oblicza prąd zwarciowy minimalny i maksymalny (zależny od stopnia nagrzania przewodów) dla każdego rodzaju zwarcia (jedno-, dwu-, i trójfazowe oraz zwarcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią)

  Spadek napięcia
  Ecodial sprawdza maksymalny dopuszczalny spadek napięcia i umożliwia użytkownikowi zoptymalizowanie sieci poprzez indywidualne ograniczanie spadków w każdym obwodzie.


  Wyłączniki
  Ecodial proponuje odpowiedni wyłącznik w oparciu o typ sieci, prąd obciążenia, prąd zwarciowy w obwodzie, sprawdzane są też wymagania dotyczące ochrony przed dotykiem pośrednim w sieciach TN.
  Program oferuje dodatkowe narzędzie do porównywania charakterystyk czasowo-prądowych wybranych wyłączników.

  Baterie kondensatorów
  Program dobiera baterie kondensatorów w oparciu o wyliczony współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych harmonicznych.

  Przemienniki Częstotliwości
  Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o:
  - prąd znamionowy silnika
  - rodzaj rozruchu.

  Szynoprzewody
  Ecodial dobiera odpowiedni typ szynoprzewodów w oparciu o rodzaj sieci (oświetleniowa, rozdzielcza, przesyłowa) a następnie sprawdza ich wytrzymałość elektrodynamiczną.

  Kable
  Ecodial wyznacza minimalny dopuszczalny przekrój żyły kabla na 1 fazę oraz przekroje przewodów neutralnych i uziemiających.
  Weryfikacja poprawności doboru kabla przez sprawdzenie:
  - spadku napięcia,
  - ochrona przed dotykiem pośrednim,
  - obciążalności zwarciowej.

  Baterie kondensatorów
  Program dobiera baterie kondensatorów w oparciu o wyliczony współczynnik mocy i wpływ zakłóceń pochodzących od wyższych harmonicznych.
  Przemienniki Częstotliwości.

   
  Dobór regulatora prędkości jest przeprowadzany w oparciu o :
  - prąd znamionowy silnika,
  - rodzaj rozruchu,
  Ochrona przed dotykiem pośrednim.

  W celu zapewnienia wyłączenia w ciągu wystarczająco krótkiego czasu, Program sprawdza czy prąd ziemnozwarciowy jest większy od nastawy zabezpieczenia zwarciowego (biorąc pod uwagę tolerancję), a w razie konieczności proponuje zwiększenie przekrojów przewodów lub zastosowanie zabezpieczeń różnicowoprądowych. W przypadku zastosowania zabezpieczeń
  różnicowoprądowych, program dobierze ich odpowiednie nastawy w zależności od typu sieci i stopnia ochrony.

  Wyniki
  Wszystkie obliczenia w programie mogą być wyeksportowane do formatu RTF (Rich Text Format) a następnie obrabiane w dowolnym edytorze tekstu.
  Utworzony projekt po wyeksportowaniu może zostać zaimportowany do programu Rapsody (wczytane zostaną urządzenia sieci dobrane w czasie obliczeń.

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.